Üldteenus

Vastavalt AS ESRO elektrienergia müügi Üldteenuse tüüptingimustele arvutame üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus meie võrgupiirkonnas üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse hinna kujunemine:

 

Üldteenuse korras müüdud elektrienergia kWh    0
Elektrienergia kaalutud keskmine hind s/kWh 0
Müügimarginaal s/kWh 0
Kokku hind käibemaksuta s/kWh 0
Hind käibemaksuga s/kWh 0

Üldteenuse hind käibemaksuga €senti/kWh:

Hetkel ei ole üldteenusel olevaid tarbijaid