Üldteenus

Vastavalt AS ESRO elektrienergia müügi Üldteenuse tüüptingimustele arvutame üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus meie võrgupiirkonnas üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse hinna kujunemine:

Märts 2018:

Üldteenuse korras müüdud elektrienergia kWh  62,585
Elektrienergia kaalutud keskmine hind s/kWh 4,715
Müügimarginaal s/kWh 0,482
Kokku hind käibemaksuta s/kWh 5,197
Hind käibemaksuga s/kWh 6,24

Üldteenuse hind käibemaksuga €senti/kWh:

veebruar 2018  5,88
jaanuar 2018  5,50
detsember 2017  4,69
november 2017  4,78
oktoober 2017  4,53
september 2017  5,28
august 2017  5,10
juuli 2017  4,94
juuni 2017  4,28
mai 2017  4,07
aprill 2017  4,46
märts 2017  4,13
veebruar 2017  4,94