Üldteenus

Vastavalt AS ESRO elektrienergia müügi Üldteenuse tüüptingimustele arvutame üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus meie võrgupiirkonnas üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse hinna kujunemine:

Juuni 2018:

Üldteenuse korras müüdud elektrienergia kWh    0
Elektrienergia kaalutud keskmine hind s/kWh 0
Müügimarginaal s/kWh 0
Kokku hind käibemaksuta s/kWh 0
Hind käibemaksuga s/kWh 0

Üldteenuse hind käibemaksuga €senti/kWh:

mai 2018  5,29
aprill 2018  5,44
märts 2018  6,24
veebruar 2018  5,88
jaanuar 2018  5,50
detsember 2017  4,69
november 2017  4,78
oktoober 2017  4,53
september 2017  5,28
august 2017  5,10
juuli 2017  4,94
juuni 2017  4,28
mai 2017  4,07