AS ESRO
Võrgutasude hinnakiri
Alates 01.05.2014.a.
Konkurentsiameti kooskõlastatud otsus nr. 7.1-5/14-003
Paketid Võrgutasud
Aktiivenergia Reaktiivenergia
Tariif €s/kWh Tariif €/A Tariif €/kW Tariif €s/kVArh
Liitumispunktis peakaitsmega kuni 63A
I Põhitariif 4,18
II Päevatariif 5,03
Öötariif 2,93
III Põhitariif 2,69 0,33
IV Päevatariif 3,24 0,33
Öötariif 1,87
Liitumispunktis peakaitsmega üle 63A ja kuni 400A
V Põhitariif 2,86 0,24
VI Päevatariif 3,38 0,24
Öötariif 1,98
Liitumispunktis peakaitsmega üle 400A
VII Põhitariif 2,71 1,18
VIII Päevatariif 3,20 1,18
Öötariif 1,95
Reaktiivenergia võrgust 0,57
Reaktiivenergia võrku 0,85
Arvele lisandub taastuvenergia tasu vastavalt kehtivale seadusele.
Arvele lisandub elektriaktsiis vastavalt kehtivale seadusele.
Kõikidele tariifidele ja tasudele lisandub kehtiv käibemaks.
Põhitariif kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.
Päevatariif kehtib E – R: suveajal kella 8-24 ja talveajal kella 7-23.
Öötariif kehtib E – R: suveajal kella 24-8 ja talveajal kella 23-7, L ja P ööpäevaringselt

Alates 01.01.2018 kehtivad ESRO võrgupiirkonnas uued võrgutasud:

VT hinnakiri 20180101