Katlaseadmete ja vent.süsteemide hooldus                 

Endel Malberg           tel. 435 1064 / 504 8527      e-mail: endel@esro.ee / esro@esro.ee

 

Soojasõlmede hooldus                                                    

Vello Tamre                tel. 435 1065                           e-mail: vello@esro.ee / esro@esro.ee

 

Gaasiseadmete järelvalve                                                 

Heiti Sarv                    tel. 435 1062 / 502 2327      e-mail: heiti@esro.ee / esro@esro.ee