Universaalteenus

Ajavahemikul 01.10.2022 – 30.04.2026 saavad elektrienergiat osta universaalteenusena kõik AS ESRO kliendid, kes kvalifitseeruvad kodutarbijateks, s.o. siis kodutarbijad, korteriühistud ja teised isikud, kes ostavad elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks kodutarbijatele.

Universaalteenuse hind koos käibemaksuga on 2022.a. oktoobris ja novembris 19,18 senti/kWh.

Ajavahemikul 01.12.2022 – 31.12.2023 saavad elektrienergiat osta universaalteenusena ka AS ESRO järgnevad ärikliendid:

– mikroettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 10 inimest ja aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kaht miljonit eurot;
– väikeettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot;
– mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad;
– isikud, kes ostavad elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks eeltoodud isikutele selleks vajaliku elektrienergia ulatuses.

Rohkem infot universaalteenuse kohta vaata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://mkm.ee/universaalteenus

 

Üldteenus

Üldteenuse korras ostavad elektrit väiketarbijad, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud. Väiketarbija on tarbija peakaitsmega kuni 63А.

Vastavalt AS ESRO elektrienergia müügi Üldteenuse tüüptingimustele arvutame üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus meie võrgupiirkonnas üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

NB! Lähtuvalt universaalteenuse regulatsioonist on ajavahemikul 01.10.2022 – 30.04.2026 üldteenuse korras müüdava elektrienergia hind võrdne universaalteenuse hinnaga.

Tarbijad kelle peakaitse on suurem kui 63A ja kellel ei ole elektrimüüjaga kehtivat lepingut, ostavad elektrienergiat bilansienergia hinnaga. Bilansienergia hinna avalikustab süsteemihaldur AS Elering oma veebilehel.  AS ESRO lisab bilansienergia hinnale oma põhjendatud kulud ning mõistliku ärikasumi.