AS ESRO tütarettevõte ESRO Elekter OÜ toodab Jämejala külas maagaasil põhinevas koostootmisjaamas elektrit.

Koostootmisjaama elektriline võimsus on 1,8 MW ja soojuslik võimsus 1,7 MW.