Hooldusteenused:

  • soojussõlmede hooldamine
  • soojussõlmede seadistamine
  • soojussõlmede remont
  • sooja tarbevee vahetite läbipesemine
  • maja küttesüsteemi surveproovid ja läbipesemine

Ehitusteenused:

  • maja küttesüsteemide, soojasõlmede ehitus
  • maja küttesüsteemide tasakaalustamine
  • muud kütte-, ventilatsiooni- ja santehnilised tööd

Järelvalve teenused:

  • survesedmete kasutamise järelvaatamine