ESRO kaugküttevõrk 2016
Kaugküttepiirkonna moodustamise alus

Viljandi linnavolikogu määrus 01.02.2005