Liitumised kaugküttevõrguga ja hooldusteenused
Ehitusteenused
Vello Tamre  Tel. 43 51 065
e-mail esro@esro.ee
Tõnu Põldma  Tel. 43 51 063
e-mail esro@esro.ee
Kooskõlastused ja järelvalve teenused
Avariid küttetrasssidel
Heiti Sarv  Tel. 43 51 062
e-mail esro@esro.ee
 Tel. 43 51 072  Tel. 530 25 441