AS ESRO

Võrgutasude hinnakiri

Alates 01.01.2018.a.

Konkurentsiameti võrgutasude kooskõlastamise otsus nr 7.3/2017-049

Teenus Tariif Ühik
Liitumispunktis peakaitsmega kuni 50A
Elektrienergia edastamine, põhitariif 1,20 €senti/kWh
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu 0,50 €/A kuus
Liitumispunktis peakaitsmega 63 – 400 A
Elektrienergia edastamine, põhitariif 1,20 €senti/kWh
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu 0,84 €/A kuus
Liitumispunktis peakaitsmega üle 400 A
Elektrienergia edastamine, põhitariif 1,20 €senti/kWh
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu 0,84 €/A kuus
Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu 3,13 €/kW kuus
Reaktiivenergia tasu
Reaktiivenergia võrgust 0,42 €senti/kVarh
Reaktiivenergia võrku 0,31 €senti/kVarh

Arvele lisandub taastuvenergia tasu vastavalt kehtivale seadusele.

Arvele lisandub elektriaktsiis vastavalt kehtivale seadusele.

Kõikidele tariifidele ja tasudele lisandub kehtiv käibemaks.

Põhitariif kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.