Gaasiseadmete paigaldust ja kontrolli reguleerib   „Küttegaasi ohutuse seadus“

ja selle alusel kehtestatud määrus:

“Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele”

 

Info: Heiti Sarv

tel: 43 51 062 / 50 22 327

e-mail: esro@esro.ee