Background Image

Toetajad

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaudu on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatud Viljandi Männimäe linnaosa kaugküttetorustiku renoveerimist (projekt 2014-2020.6.02.19-0473) summas 449 935,00 eurot.

Projektiga renoveeritakse vana, eelisoleerimata torustikku ca 2,4 km ulatuses alates Riia mnt 49a juurest kuni Riia mnt 89.

Renoveerimise tulemusena suureneb tarbijate varustuskindlus ja väheneb soojusenergia kadu torustikes, misläbi vähenevad soojuse tootmises kasutatavad kütuse kogused ja seeläbi ka õhusaaste.

Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.05.2020 kuni 15.11.2022. Ehitustööd on kavandatud 2021 ja 2022 aasta suveks.

Vaata ka KIK kodulehte: (https://kik.ee/et/projekt/viljandi-mannimae-linnaosa-kaugkuttetorustiku-renoveerimine )

 

 

 

 

Puidu 11, 71020 Viljandi | 43 51060 | esro@esro.ee
Copyright © ESRO AS | Aedes Web Solutions
Go to Top